Vastaukset kilpailua koskeviin kysymyksiin

15.12.2015

Kilpailun osallistujille annettiin mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä koskien kilpailun järjestelyjä. Viestikanavana kysymysten esittämiselle oli kilpailun verkkosivujen keskustelupalsta. Kilpailun järjestäjät ovat nyt antaneet vastauksensa esitettyihin kysymyksiin. Kilpailuohjelman mukaisesti lisäkysymyksiä ei voi enää kysyä, jotta kaikilla osallistujilla olisi käytettävissä sama tieto loppu kilpailun ajan. Tarkat tiedot kilpailuun osallistumista varten ovat saatavilla kilpailuohjelmassa.

Voinko itse tuoda kilpailutyöni kilpailuohjelmassa annettuun palautusosoitteeseen?

Vaikka kilpailuohjelmassa kehotetaankin käyttämään postia tai kuljetusliikettä, kilpailuehdotuksen voi tuoda myös itse kunhan noudattaa kilpailuohjelmassa mainittuja aikarajoja ja muita ohjeita. Näin toimitettu kilpailuehdotus vastaanotetaan ja käsitellään samalla tavalla kuin muutkin toimitetut ehdotukset.

Arvosteluperusteet: Arvosteluperusteet on ilmaistu ympäripyöreästi. Käytetäänkö arvosteluperusteissa mitään selkeästi mitattavia suureita, kuten työympäristön henkilömitoitusta, rakennustehokkuutta, kunnallistekniikan rakentamisen kustannuksia yms.?

Kysyjän mainitsemia asioita on vaikea arvioida luotettavasti ja vertailukelpoisesti, koska kilpailutöiden sisällöt voivat poiketa sääntöjen puitteissa toisistaan merkittävästikin. Sen vuoksi niitä ei suoraan käytetä arviointikriteereinä. Vaikutusten arviointi on kuitenkin merkki huolellisesta työstä ja tuomaristo ottaa sen huomioon. Kilpailutöitä laadittaessa on hyvä pitää mielessä että kilpailun päätarkoitus on löytää uudenlainen konsepti-idea yrityskampukselle, eikä alueen tai rakennusten yksityiskohtainen suunnittelu.

Asun tällä hetkellä alueella ja minulla voisi olla ehdottaa pari hyvää ideaa tulevaisuutta ajatellen. Ovatko alueen asukkaat mukana kilpailussa?

Alueen asukkaat voivat osallistua. Kilpailu on tarkoituksella suunnattu myös muille kuin ammattimaisille suunnittelijoille. Kaikkien ideat ovat tervetulleita mukaan, ja kehotamme myös kiinnittämään huomiota, että sääntöjen minimivaatimukset hyväksyttävälle kilpailutyölle eivät ole kovin työläät saavuttaa. Pääosassa kilpailua ovat hyvät ideat.

Ympäristö: Tuomaristossa ei ole nimettyjä maankäytön asiantuntijoita (Vantaan yleis- ja asemakaavoitus). Mikä painoarvo maankäytön ratkaisuilla on arvostelussa?

Tuleeko kilpailutyössä ottaa huomioon alueella voimassa oleva kaavoitus ja millä tarkkuudella?

Kahteen viimeiseen kysymykseen on yhteinen vastaus. Tässä kilpailussa tavoitellaan tulevaisuuden yrityskampuksen konsepti-ideaa, aluesuunnitteluun tai maankäyttöön ei tarvitse ottaa sen enempää kantaa kuin idean selittämisen kannalta on tarpeen. Kehotamme kiinnittämään huomiota arvosteluperusteet-lukuun kilpailuohjelmassa. Näin ollen idea voi myös poiketa alueella voimassa olevista kaavoista. Ideakilpailun tulokset saattavat myös vaikuttaa maankäytön suunnitteluun.