Tuomariston ja järjestäjien kommentteja


Jouko Pöyhönen


”Halusimme ravistella kaupunkisuunnittelua ja toimitilahankkeita, ja onnistuimme. Samalla arkkitehtikunta sai uudenlaisen kilpailumuodon, joka vapauttaa ajattelua ja luovuutta.

Ideoiden luomiseen tarvitaan lisää ketteryyttä. Varsinkin yritysten käyttämien kiinteistöjen elinkaaret ja käyttötavat muuttuvat niin nopeasti, että suunnittelu pitää tehdä 20 vuodeksi, ei enää 40–50 vuodeksi.

Vantaankosken kaltaisella alueella pysyvän rakenteen osana kannattaa olla jotakin tilapäistä ja vaihtuvaa. Sillä tavalla voi reagoida muuttuviin tarpeisiin. Uskon, että tämä parantaisi kiinteistö- ja maaomaisuuden arvoa nopeammin kuin perinteinen, pysyväksi ajateltu rakentaminen.

Vantaankoskella aseman seudun, Kehäradan ja Kehä III:n puitteisiin näkisin mielellään huoneistohotellityyppistä asumista esimerkiksi rakentajille, sekä palveluita ja vaikkapa torin palvelemaan joukkoliikenteen käyttäjiä. On helpompaa vastata muuttuviin tarpeisiin, kun ei yritetä ratkaista kaikkia kysymyksiä puoleksi vuosisadaksi.

Onnittelut L Arkkitehdeille – kilpailutyössä näkyy monialaisen suunnittelutiimin huikea panostus ja työn laatu. Onnea myös muille palkituille konsepteille.

Käynnistämme välittömästi neuvottelut voittajien ja muiden kiinnostavia konsepteja tuottaneiden kanssa. Valitsemme osioita eri töistä ja kehitämme niitä eteenpäin. Ensimmäiset ideasovellukset haluaisimme näkyville jo vuoden, parin kuluttua.”

Jouko Pöyhönen, tuomariston pj, SRV YhtiötJosé Valanta

”Kilpailutöissä määritettiin työpaikka-aluetta ennakkoluulottomasti uudelleen. on ennenkin tehty aluesuunnittelua, mutta nyt haettiin olemassa olevan rakenteen vahvistamista. Tällaisen kehityksen lähtiessä liikkeelle, nousee kaupungin rooli vääjäämättä entistä keskeisemmäksi.

Ideakilpailun ja voittajatyön lennokkuuden avulla Vantaankosken kehittämiselle saadaan tarina. Sen on oltava totuudellinen, uskottava ja kiinnostava, jotta alueelle muodostuu houkutteleva identiteetti, ja suunnitelmat muuttuvat aikanaan lihaksi.

Voi miettiä, onko Vantaankoski riittävän suuri tällaisen kehittämisen alueeksi. Rinnalle kannattaa kytkeä Myyrmäen tuhansien opiskelijoiden kampus. Oppilaitokset janoavat käytännön yhteistoimintaa vahvojen yritysten kanssa.

Kilpailutöistä nostaisin esille uudet yhteisölliset ideat, kuten Symbioosin Pöhinämiehet ja -naiset, jotka aktivoivat yrityksiä ja työntekijöitä.”

José Valanta, Vantaan kaupunkiHannu Penttilä


”Voittajatyössä hahmoteltu orgaaninen, asteittainen kehittyminen on ansiokas ehdotus. Se antaa Vantaankoskelle hengen ja sopinee kiinteistönomistajien ajatuksiin. Myös välitilojen käyttö on uutta ja kiinnostavaa suunnittelua.

Alueen sitominen yhteen luo yhtenäisen kylän, joka varmasti tukee työhyvinvointia, joukkoliikennettä ja alueen identiteetin muodostumista.

Ideakilpailu toimi hyvin ja monissa kilpailutöissä oli vaikuttavia ajatuksia. On kiitettävä myös järjestäjiä, jotka ovat panostaneet omaehtoisesti yhteisön kehittymiseen organisoimalla tämän kilpailun.”

Hannu Penttilä, Vantaan kaupunkiPekka Tuominen


”Uudella kilpailumuodolla haettiin monipuolisia ehdotuksia tulevaisuuden liiketoimintaa tukevan toimintaympäristön luomiseksi. Tällaisessa konseptikilpailussa hankekehittäjä pääsee käsiksi huomattavasti laajempaan ajatuspooliin kuin oman organisaation kanssa.

Saamamme ehdotukset olivat eteenpäin katsovia ja sisälsivät monipuolisesti tuoreita ajatuksia.

Ideat vaihtelivat pienistä arkea helpottavista parannuksista koko alueen kehitystä koskeviin suuriin suuntaviivoihin. Jatkokehityspotentiaalia tunnistettiin esimerkiksi tilatehokkuuteen ja digitaalitekniikkaan liittyvissä ideoissa. Löytyi myös mielenkiintoisia tapoja osallistaa yritykset ja niiden työntekijät alueen kehitykseen eli alue pitää nähdä prosessina, joka ei ole koskaan aivan valmis.

Muuttuva työelämä, digitalisaatio ja nouseva yhteisöllisyys haastavat etsimään totutusta poikkeavia ratkaisuja.”

Pekka Tuominen, tutkija, kilpailun projektipäällikkö, VTTVille Jokela


”Maanomistajana odotamme kilpailun edistävän Vantaankosken kehittymistä ja tunnettavuuden kasvamista. Alueelle tulevia uusia toimijoita saattaa kiinnostaa mm. Sanoman tonttivaranto.

Kilpailulta odotamme uusia ideoita Vantaankosken juna-aseman ympäristön kehittymiselle, jotta siitä muodostuisi ihmisiä houkutteleva kokonaisuus. On erittäin mielenkiintoista nähdä, miten alueen erinomainen liikenteellinen sijainti Kehäradan, Kehä III: ja Hämeenlinnan väylän yhtymäkohdassa hyödynnetään maksimaalisesti. Kaiken kaikkiaan odotamme kilpailun tuovan alueelle positiivista virettä ja pöhinää.

Kun mietitään olemassa olevan toimitilainfran ja uusien ideoiden yhdistämistä, on tärkeää, että alueen nykyinen toiminta ja rakennuskanta saadaan nivoutumaan uusiin ideoihin ja aikanaan toteutukseen luonnollisella tavalla.

Alueelle tulee laatia selkeä konsepti, joka kuitenkin antaa ajan mittaan liikkumavaraa erilaisille ideoille ja toteutuksille.

Siihen mikä toimii ja mikä ei, saamme näkemystä, kun aluetta kehitetään vaiheittain. Tarvitsemme lisää hyviä ankkuritoimijoita luomaan alueesta entistä houkuttelevampi. Itse odotan eniten jotakin ihmisiin vetoavaa toimintaa.”

Ville Jokela, Sanoma Oyj


Takaisin