Ekosysteemit virittävät tulevaisuuden yrityskampuksia

20.11.2015

Niin kuin kaikki mikä kehittyy, suuret toimitilakokonaisuudet, business parkit, ovat 
muutoksen edessä. Moderni liikkuva työ ja globalisaatio lisäävät kilpailua ja luovat uusia mahdollisuuksia, joihin myös toimitiloja on mukautettava. 

Uudet työskentelytavat muokkaavat myös työympäristöämme. Organisaatiot hakevat tuoreita vaikutteita uudenlaisista kohtaamisia ja vanhojen, totuttujen rajapintojen haastamisesta. Näin saadaan ihmiset ajattelemaan totutusta poikkeavasti, ja annetaan innovoinnille parempi mahdollisuus. 

Paikoista, joita nimitämme toimistoista, tulee kokoontumispaikkoja tai -alueita, joihin halutaan tulla tapaamaan muita, vaihtamaan mielipiteitä ja edistämään omia, sen hetkisiä työtehtäviä.

Vahvasti yksinkertaistaen voi sanoa, että ennen jokainen yritys hankki omat toimitilat, sitten kaikilla oli omat tilat business parkeissa tai yritystaloissa - ja nyt halutaan kuulua yhteisöihin.
Hyvä esimerkki yhteisöjen kaipuusta ovat luovien alojen yritykset. Ne hakeutuvat samoille kulmille niin Suomessa kuin maailmallakin. Helsingissä mainostoimistotiheys on korkeimmillaan Punavuoressa, Tampereella Finlaysonin alueella ja Turussa Logomossa. Monet muistavat myös it-yritysten hedelmälliset symbioosit ensimmäisissä teknologiakylissä.

Mistä keskittyminen johtuu? Avainsanoja ovat yhteisöt ja niiden välinen vuorovaikutus. Sekä yrityksillä että ihmisillä täytyy olla samoja tavoitteita ja ihanteita, samanlainen arvomaailma. Vaikka ne olisivat sekä kilpailijoita että kumppaneita keskenään, kuten moderniin verkostotalouteen kuuluu.

Tämä verkostojen henki täytyy istuttaa myös yritystaloihin ja business parkeihin, joissa isot firmat eivät enää tunne riittävästi toisiaan. Tarvitaan kylämäisyyttä, synergiaa, tai niin kuin yrityskielellä sanotaan, ekosysteemejä. Tarpeen mukaan jouhevasti syntyvät ja purkautuvat ekosysteemit ovat tulevaisuuden liiketoimintamalli. Startupit osaavat tämän, ja nyt se taito pitää saada suuremmillekin yrityksille.

On väärä käsitys, että jokainen suomalainen haluaa yksin puurtaa peltotilkkuaan ja kiroilla kuulle. Laajat arvotutkimukset osoittavat, että suomalaiset ja muut pohjoismaalaiset luottavat toisiinsa enemmän kuin muut. Me teemme enemmän yhteistyötä maanmiestemme kanssa kuin muut. Ei Suomi muuten olisi yhdistysten luvattu maa.

Siksi on täysin mahdollista, että tulevaisuuden yrityskampus yhdistää business parkien hyvät puolet ja tekevien ihmisten luontaisen halun tutustua, sparrata ja innostaa toisiaan. Uskomme, että monipuoliset oppilaitosten, julkisorganisaatioiden, järjestöjen ja yritysten väliset kontaktit lisäävät työhyvinvointia. Tulevaisuuden yrityskampuksella ollaan ylpeitä omasta työpaikasta ja työympäristöstä.

Jouko Pöyhönen
Hankekehitysjohtaja

Jenita Kokkoniemi 
Asiakkuusjohtaja

SRV Yhtiöt Oyj