Här planeras framtidens företagscampus

13.12.2015

Vandas Silicon Valley har området med högteknologiföretag vid Vandaforsen kallats. En idétävling kring framtidens företagscampus ska ge området ett lyft.

Vid Vandaforsen har det under årens lopp vuxit fram ett centrum för högteknologiföretag som Gemalto, Murata, Vaisala och Vanda energi. I dag jobbar 3 600 personer inom högkvalificerade yrken på området. Japanska Murata till exempel sysselsätter 800 högutbildade. Thermo Fisher Scientific med 600 anställda har i år rekryterat tiotals personer. Det handlar om globalt inriktade företag vars produktion går på export.

- Bit för bit har området utvecklats. Nu vill vi sätta i en högre växel, säger Vandas näringslivschef José Valanta.

I praktiken ska det ske i form av en idétävling som staden utlyst tillsammans med byggföretaget SRV och mediekoncernen Sanoma.

Enligt Valanta har området alla förutsättningar att utvecklas tack vare sitt strategiska läge vid ringbanan, Ring III och Tammerfors motorväg. Han ser också stora möjligheter i närheten till yrkeshögskolan Metropolia med sina 2 500 studerande, och det samarbete som kan uppstå mellan företag och utbildning.

Enligt Valanta hänger områdets framtida framgång inte på nya glasbyggnader och wow-arkitektur, utan på hur väl de olika parterna lyckas skapa växelverkan och samarbetsanda i en "byagemenskap".

Han säger att satsningen på företagscampuset inte handlar om någon tävlan med grannkommunerna.

- Hela regionen är ett gemensamt näringslivsområde som konkurrerar med Stockholm och Köpenhamn. Vi strävar efter att metropolområdet ska vara en intressant helhet och ett lockande alternativ för företag så att de väljer oss före Stockholm eller Tallinn.

Idétävlingen startade i november och pågår fram till den sista februari. Vinnaren presenteras i april. Det bästa förslaget som helhet belönas med 20 000 euro. Därutöver ges ytterligare 30 000 euro ut till förtjänstfulla planer inom olika delområden.

Skriven av Patrick Harald, ursprungligen publicerad av Hufvudstadsbladet