Pöyry OyjPoyry_logo_fi.gif

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka tarjoaa palveluita hankkeiden koko elinkaaren ajan ja vastaa haasteisiin, joita maailman vaativimmat teollisuudenalat kohtaavat.

Pöyryn keskeiset toimialat ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, väyläinfra, vesi- ja jätehuolto sekä kiinteistöt. Pöyry tarjoaa näille aloille liikkeenjohdon konsultointia, suunnittelupalveluita sekä vahvaa projektien toteutuskykyä.

Jaakko Pöyry perusti yhtiön vuonna 1958. Ensimmäisenä työnään Pöyry kollegoineen suunnitteli Äänekoskelle sulfaattisellutehtaan. Sitä seurasi Fiskebyn sellutehtaan suunnittelu Ruotsissa, ja näin Pöyryn kasvu kansainväliseksi toimijaksi sai alkunsa. Ensimmäiset Suomen ulkopuoliset toimipisteensä Pöyry perusti jo 1960-luvun alussa Ruotsiin, Ranskaan ja Iso-Britanniaan.

Pöyry hankki aktiivisesti tietoa koko sellu- ja paperialasta ympäri maailman lisätäkseen osaamistaan, ja pian konsernista tulikin yksi maailman suurimmista metsäalaa palvelevista itsenäisistä konsultointi- ja rakennussuunnitteluyrityksistä.

1990-luvulla Pöyry laajensi toimintaansa energia-, infrastruktuuri- ja ympäristöaloille. Nykyään yrityksen palveluksessa on yhteensä noin 6 000 asiantuntijaa 50 maassa ja yrityksen pääkonttori sijaitsee Vantaankoskella.

Viime aikojen merkittäviä suunnitteluhankkeita Pöyryllä ovat olleet esimerkiksi Vantaan Kehärata, Pietarin alueen jätevedenpuhdistus, Kevitsan nikkeli- ja kuparikaivos sekä Kotkamillsin taivekartonkikone.

Poyry_konttori.jpg