Sanomala Oysanoma_paino_sininen-e1409565730489.jpg

     Sanomala Oy
  • Yhtiö on osa Sanoma Media Finland -organisaatiota
  • 150 työntekijää
  • Sanomalehtipaino
  • Sijaitsee Vantaankoskella, 100 m Vantaankosken juna-asemalta ja 8 km lentokentältä.

Vantaankoskella toimiva Sanomala Oy on Suomen suurin sanomalehtipaino, jossa painetaan muun muassa Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia. Keskeinen osa Sanomapainon yritysvastuuta ovat ympäristöasioista huolehtiminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö.

Toimitusjohtaja Jorma Kyrö ja tekninen johtaja Hannu Saarnilehto, minkälaista toimintaa Sanomalalla on Vantaankosken toimipisteessä?

Sanomalassa on käytössä modernit painomenetelmät. Sanomalehtitekniikalla voidaan tehdä nopeasti ja kustannustehokkaasti hyvin monenlaisia lehtiä perinteisestä päivälehdestä aikakauslehtimäiseen asiakaslehteen. Painotuotteita ovat esimerkiksi uutislehdet, alueelliset lehdet, asiakaslehdet jne. Perinteisen painotuotteen lisäksi asiakkaan aineistosta on mahdollista tehdä esimerkiksi digijulkaisuna mobiililaitteilla luettava näköislehti. Tuotteita on mahdollista painattaa sekä coldset- että heatset-tekniikkaa hyödyntäen. Lisäksi tuote on mahdollista painaa näiden yhdistelmänä eli ”hybridinä”, jolloin tuotteessa voi olla esimerkiksi näyttävä kiiltävä kansi ja monisivuinen sisältö on painettu kustannustehokkaasti coldsetilla.

Sanomala_rakennus_kuvaoikeudet_Sanomapaino.jpg

Mistäpäin työntekijänne tulevat töihin ja miten?

Työntekijät asuvat laajalla alueella – osa kaukanakin. Mutta Vantaankoskelle on helppo ja nopea tulla vähän kauempaakin. Keskimääräinen edestakainen työmatka on noin 20 kilometriä. Työntekijät liikkuvat alueelle pääosin omilla autoilla. Tämä johtuu osittain siitä syystä, että työtä tehdään pääasiassa yöaikaan, jolloin julkisen liikenteen hyödyntäminen on haasteellista.

Miksi valitsitte Vantaankosken alueen toimipisteeksenne?

Ajatus painolaitoksen siirtämisestä Helsingin keskustasta Vantaankoskelle lähti aikoinaan Aatos Erkolta. 70-luvulla alueella ei ollut vielä muita toimijoita, ja Erkolla oli monenlaisia visioita, kuinka aluetta olisi mahdollista kehittää. Hyvä logistinen sijainti oli yksi merkittävää syy siirtyä Vantaankoskelle, minkä merkitys on yhä vain korostunut viime aikoina, kun valtaosa painotuotteista kulkee nykyään kumipyörillä.

Kuinka Vantaankosken alue tukee liiketoimintaanne?

Alueelle on vaivaton tulla monesta eri suunnasta, ja julkinen yhteys Helsingin keskustaan on vain parikymmentä minuuttia. Toimipisteemme vieressä olevan Kehäradan valmistuminen on luonnollisesti parantanut liikenneyhteyksiä entisestään. Hyvät logistiset yhteydet tukevat toimintaa, koska valtaosa painotuotteista kulkee nykyään kumipyörillä. Lisäksi olemme tehneet pienimuotoista yhteistyötä muiden alueella toimivien yritysten kanssa esimerkiksi parkkipaikkojen kanssa. 80-luvulla oli käytössä yhteiskuljetuksia, koska paikallisliikenne oli nykypäivään verrattuna varsin kehittymätöntä.

Onko Vantaankoski jotenkin muuttunut sinä aikana, kun olette toimineet alueella?

Vantaankoski on muuttunut vuosikymmenten aikana merkittävästi, sillä alueella ei ollut juurikaan muita toimijoita, kun Sanomalaa alettiin rakentaa 1975. Kehäradan valmistuminen on merkittävin viime aikojen uudistus , mutta alueen kuvaa ovat toki myös muokanneet Vantaankoskelle siirtyneet uudet toimijat – viimeisimpänä HUS-logistiikka.

Voisiko Vantaankosken alue jotenkin palvella yritystänne paremmin?

Jos alueella toimivien yritysten välillä olisi enemmän yhteystyötä, synergiaetuina voisi syntyä monenlaista uutta, jotka hyödyttäisivät monia eri osapuolia.  Alueella voisi olla erilaisia palveluntarjoajia, jotka järjestäisivät paikallisille virkistysmahdollisuuksia tai vastaisivat ruokapaikoista, kuntosaleista, jumpista jne. Esimerkiksi Sanomalan alueella on tämänlaisia toimijoita varten jo nyt vapaana olevaa toimitilaa. Esimerkiksi 20 metriä korkea ja 100 metriä pitkä tilaa voisi hyödyntää monella eri tavalla – vain luovuus on rajana.

Jos voisitte tänään valita toimipaikkanne sijainnin, minkä alueen valitsisitte?

Vantaankoskella on monia etuja muihin alueisiin nähden, kuten esimerkiksi logistinen sijainti, joten muuttopaineita ei ole.

Sanomala_tuotantolina_kuvaoikeudet_Sanomapaino.jpg