Vantaan Energia OyVantaan_Energia_logo.jpg

Vantaan Energia ilmoitti vastikään (9/2015) alentavansa kaukolämmön syksyajan energiamaksua noin 7 prosentilla. Samassa yhteydessä yhtiö julkaisi tiedon, että yhtiön hiilidioksidipäästöt Vantaalla vähenevät noin 20 % vuodessa. Jätevoimalan käyttöönotto vähentää Vantaan Energian fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa noin 30 %.

Vantaankosken alueella toimiva Martinlaakson voimalaitos toimii maamerkkinä monelle eri taholle, sillä uljas energiarakennus avautuu suoraan Kehä III:lle päin. Voimalaitos avautui 1970-luvun alussa palvelemaan lähialueen kaukolämpöverkostoa. Tänä päivänä laitoksen uutta elämää suunnitellaan jo täydellä vauhdilla, mutta vielä ei ole täysin selvää, mikä tulee olemaan voimalaitoksen rooli tulevaisuudessa. Varmaa kuitenkin on, että voimalaitos tulee jatkossakin olemaan yhteiskuntavastuullinen toimija, mitä se on ollut tähän asti.

Vantaan Energia Oy on yksi Suomen suurimmista Vantaan_Energia_voimalaitoskuva.jpgkaupunkienergiayhtiöistä. Yhtiön omistavat Vantaan (60 %) ja Helsingin (40 %) kaupungit. Vantaan Energia tuottaa ja myy sekä sähköä että kaukolämpöä. Lisäksi se tarjoaa maakaasua teollisuuden tarpeisiin.  Energia tuotetaan yhteistuotantona jätevoimalassa ja Martinlaakson voimalaitoksessa, joka on näkyvä osa Vantaankosken yritysaluetta. Voimalaitosten hyötysuhde on korkea; Martinlaakson voimalaitoksella 90 % ja jätevoimalalla 95 %. Jätevoimala tuottaa puolet Vantaan tarvitsemasta kaukolämmöstä ja noin 30 % Vantaan vuotuisesta sähköntarpeesta. Martinlaakson voimalaitoksella ja lämpökeskuksilla tuotetaan loput Vantaan kaupungin tarvitsemasta kaukolämmöstä.

Vuoden 2014 syyskuussa avattu jätevoimala vähensi Vantaan Energian fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa noin 30 %, ja ensimmäisen käyttövuoden aikana kaukolämmön hintaa pudotettiin kahteen otteeseen. Ensimmäisen toimintavuoden aikana asiakkaille jyvitetyt säästöt ovat olleet noin 10 miljoonaa euroa.

Vaikka jätevoimalan rooli Vantaan yhteistuotannossa ja päästöjen vähentäjänä on merkittävä, on myös Martinlaakson voimalaitoksen osalle varattu kiinnostava tulevaisuus; yhtiö suunnittelee biopolttoaineiden käytön merkittävää lisäämistä osana omaa paikallisen tuotannon kehittämistä.                  

Kehitysjohtaja Vesa Hynninen, millaisena Vantaan Energia Oy näkee Vantaankosken tulevaisuuden? 

"On helppo kuvata ihannetilanne, joka voi rakentua jo olemassa olevan infrastruktuurin ja yritysten viereen ja sen varaan: ”Jos alueella toimisi 10–20 vuoden kuluttua kaksin- tai jopa kolminkertainen määrä esimerkiksi cleantech-alan yrityksiä nykyhetkeen verrattuna, Vantaankoski olisi silloin Suomen merkittävin puhtaiden teknologioiden yritys- ja osaamiskeskittymä. Vantaankoskelta voisi olla mahdollista viedä tuotteita ja palveluita kaikkialle maailmaan. Yritysten osaamista olisi lisäksi mahdollista tulla ihailemaan muualtakin. Vantaankoskella on tämän tavoitteen saavuttamiselle paremmat edellytykset, kuin monella muulla alueella.

Vantaan Energialla on erinomaiset mahdollisuudet tarjota energiatuotteita ja palveluja Vantaankosken alueelle sijoittuville uusille toimijoille. Energiaverkkomme sijaitsevat alueen vieressä ja voimalaitoksen läheisyys mahdollistaa tiiviin yhteistyöhön ja vuorovaikutuksen."