TF-logo.jpg

Thermo Fisher Scientific Oy

Thermo Fisher Scientific Oy on high tech -yritys, joka valmistaa laboratoriolääketieteeseen liittyviä laitteita ja kulutustuotteita kuten analyysilaitteita, kemikaaleja ja laboratoriotarvikkeita. Maailmanlaajuisesti toimivan yrityksen 50 000 työntekijästä Suomessa työskentelee noin 700, joista 500 Vantaankoskella ja loput Joensuussa.

Thermo Fisher Scientific Oy:n toiminta perustuu tieteellisen tutkimuksen avulla ylläpidettävään vahvaan osaamiseen, ja esimerkiksi Vantaankosken henkilöstöstä vajaa puolet työskentelee aktiivisesti tuotekehityksen parissa. Yrityksen tavoitteena on auttaa asiakkaitaan tekemään maailmastamme terveempi, puhtaampi ja turvallisempi.

Toimitusjohtaja Bill Östman, millä perusteilla olette valinneet toimipisteenne sijainnin?

Alun perin vaihtoehtoinamme oliTF-office.jpg Vantaankosken lisäksi myös Helsingin Viikki ja Espoon Karamalmi, mutta Vantaan kaupungin kanssa asiat sujuivat mallikkaasti ja tarjolla oleva kokonaisuus oli paras. Myös erinomainen maantieteellinen sijainti vaikutti päätökseen.

Miten sijoittuminen alueelle tukee Thermo Fisher Scientific Oy:n liiketoimintaa ja rekrytointia?

Sijainti on meille logistinen valttikortti. Täällä tavaran, tiedon ja ihmisten liikkumiselle on mainiot olosuhteet. Lentokenttä on lähellä ja juna-asema aivan vieressä. Toisaalta esimerkiksi rekrytoinnissa yrityksemme osaaminen, tunnettavuus ja maine ovat tärkeimpiä tekijöitä, jolloin hyvä sijaintimme tulee bonuksena. Hyvien liikenneyhteyksien ja sijainnin ansiosta toimimme käytännössä koko pääkaupunkiseudun työmarkkinoilla. Uskomme kuitenkin, että ihmiset tulisivat meille töihin hankalampienkin liikenneyhteyksien päästä.

Kuinka Vantaankosken alue voisi palvella paremmin yritystänne?

Alueella on ehdottomasti Piilaakson kaltaista potentiaalia, ja täällä voisikin olla vielä enemmän korkean teknologian yrityksiä. Tavallaan täällä vallitsee jo nyt tietynlainen high tech -yrityskampukselle ominainen ilmapiiri, mutta sitä voisi korostaa vielä huomattavasti enemmän sekä kehittää ja profiloida aluetta sen mukaisesti. Kaiken kaikkiaan ihmiset viihtyvät täällä, ja meidänkin työpaikallamme on esimerkiksi oma hyvä ravintola, mutta Vantaankosken aseman palveluita tulisi silti kehittää vähintään peruspalveluiden osalta. Aseman palveluille olisi taatusti kysyntää, sillä asema on alueen yritysten kannalta keskeisellä paikalla ja valtava määrä yritysten työntekijöitä liikkuu sen kautta päivittäin. Kaikenlainen asiointi ja esimerkiksi ruokaostosten tekeminen vaivattomasti kotimatkan yhteydessä sujuvoittaisi työntekijöiden arkea ja lisäisi innostusta alueeseen entisestään.

TF-panorama.jpg


Millaista yhteistyötä olette tehneet lähialueen muiden yritysten kanssa?

Käytämme jonkin verran ulkoisia palveluita, ja läheltä esimerkiksi PartnerTech on yksi suurista yhteistyökumppaneistamme, minkä lisäksi kivenheiton päässä sijaitseva Softability on perustettu ulkoistamalla yrityksemme ohjelmistokehitys omaksi liiketoiminnakseen. Monet yritykset ovat siis jollakin tavalla sidoksissa toisiinsa, ja meidänkin vaikutuksemme alueen kehitykseen on siten suurempi kuin monet saattavat tietää. Lisäksi teemme yhteistyötä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kiltojen ja ainejärjestöjen kanssa. Yliopistoissa opiskelee paljon potentiaalisia rekrytoitavia ja yritysyhteistyön lisäksi oppilaitosyhteistyö kiinnostaakin meitä ehdottomasti.

Miten yrityksenne suhtautuu yritysten rajat ylittävään innovaatio- ja kehitystoimintaan sekä uusiin työtapoihin, joissa monta yritystä voi työskennellä samoissa tiloissa? Mitä hyötyä siitä voisi olla yritykselle?

Kyllä se olisi erittäin tervetullutta. Tietenkin se riippuu yhteistyökumppanista ja siitä, millaisia yhteisiä intressejä asiaan liittyy. Parhaassa tapauksessa tähän voisi yhdistää esimerkiksi benchmarkkausta ja jopa työntekijävaihtoa yritysten välillä joko lyhyelle ajalle tai vakituiseen työsuhteeseen. Muun muassa Vaisalalta on siirtynyt meille välillä työntekijöitä ja päinvastoin, joten tiivis yhteistyö ja kampusmainen yritysten läheisyys olisi kätevää rekrytoinninkin kannalta. Lisäksi alan huippuasiantuntijoille ja esimerkiksi start-up -yrittäjille suunnatut co-working -tilat tarjoaisivat erityisen suosiollisen alustan uusien innovaatioiden kehittymiselle.

Millä tavoin yrityksenne hyödyntää Vantaankosken virkistysmahdollisuuksia?

Lähialueen virkistys- ja liikuntapalvelut ovat meillä hyvässä käytössä, ja kokouksiakin on välillä pidetty talon ulkopuolella. Erinomaisiksi havaituista kokouspaikoista mainittakoon erityisesti Kuninkaan Lohet ja Hämeenkylän kartano. Myös ulkomailta tulee kaikenlaisiin kokouksiin ja koulutuksiin paljon työntekijöitä, jotka saattavat kaivata erilaisia virkistysmahdollisuuksia. Varsinkin useita päiviä viipyvät vieraat yöpyvät usein Helsingissä, koska liikkuminen sinne on kätevää, mutta mikäli tässä lähellä olisi hotelli ja lisää virkistystoimintaa, he saattaisivat yhtä hyvin haluta yöpyä Vantaankoskellakin.